niesłuszne zatrzymanie i aresztowanie
Prawo karne

Odszkodowanie za niesłuszne zatrzymanie

Niesłuszne zatrzymanie i aresztowanie

Mogłoby się wydawać, że pomyłki organów ścigania nie zdarzają się zbyt często. Nic bardziej mylnego. Z oczywistym względów osoba zatrzymana lub aresztowana może ubiegać się odszkodowanie za niesłuszny pobyt w więzieniu. Odszkodowanie za niesłuszne zatrzymanie należy się w sytuacji, gdy ponieśliśmy karę, której nie powinniśmy ponieść. Karą jest w tym przypadku nieuzasadnione zatrzymanie. Odszkodowanie za niesłuszne aresztowanie jest należne w przypadku, gdy osoba spędziła określony czas w areszcie, a po czasie został wydany wyrok o uniewinnieniu lub umorzeniu postępowania.

Kiedy aresztowanie lub zatrzymanie uznane jest za niesłuszne?

Odszkodowanie za niesłuszne zatrzymanie lub aresztowanie może zostać przyznane dopiero po zainicjowaniu stosownego postępowania sądowego. Nie zawsze zadośćuczynienie jest przyznawane. Wiele zależy od indywidualnych okoliczności danej sprawy. Wiele kwestii budzi sporo wątpliwości. Osoby, które zostały bezpodstawnie zatrzymane lub aresztowane czują się skrzywdzone przez system. W każdym przypadku Sąd ocenia daną sprawę dopiero po wydaniu ostatecznego wyroku karnego. Na jego podstawie można ocenić, czy odszkodowanie za niesłuszne aresztowanie lub zatrzymanie powinno zostać przyznane, czy też nie. W przypadku, gdy oskarżony zostanie w całości oczyszczony z zarzutów, nie ma wątpliwości, że należy mu się zadośćuczynienie. Podobnie jest w przypadku umorzenia sprawy np. na skutek zbyt małej ilości dowodów. Odszkodowania za niesłuszne zatrzymanie lub aresztowanie mają skłonić organy ścigania do rozstrzygania o ograniczaniu wolności obywateli dopiero w przypadku dużej pewności popełnienia przestępstwa.

Jaka jest wysokość odszkodowania?

Zdecydowaną większość osób niesłusznie oskarżonych lub aresztowanych interesuje wysokość odszkodowania. Oczywiście wartość zadośćuczynienia ustalana jest indywidualnie, jednak zasady jego określenia są podobne. Odszkodowanie ma pokryć wszelkie straty majątkowe, które wynikają z zatrzymania lub aresztowania. Mowa tutaj o m.in. utraconych zarobkach. Poszkodowany nie mógł w tym czasie uczęszczać do pracy, a tym samym nie otrzymał wynagrodzenia.

Zadośćuczynienie ma zaś wynagrodzić poszkodowanemu straty moralne. Nie od dziś wiadomo, że zatrzymanie lub aresztowanie to wielki stres. Osoba, wobec której jest zastosowany środek przymusu bezpośredniego, żyje w strachu. Obawia się, że poniesie karę za czyn, którego nie popełniła. Nie można również zapomnieć o oddziaływaniu zatrzymania/aresztowania na otoczenie. Zatrzymana lub aresztowana osoba często zostaje uznana przez opinię publiczną za winną jeszcze przed rozpoczęciem sprawy. Szczególnie odczuwają to osoby, które latami pracowały na swoją renomę np. przedsiębiorcy.

Jak walczyć o wysokie zadośćuczynienie?

Im więcej osoba pokrzywdzona spędziła dni w areszcie, tym większe zadośćuczynienie jej się należy. Niestety w większości przypadków nie można oczekiwać zbyt wysokich kwot. Analizując wyroki wydane przez sąd apelacyjny można dojść do wniosku, że nalicza się średnio 300 zł za dzień aresztu. Oczywiście są to jedynie dane statystyczne. Czy jest to wysoka kwota biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności związane z aresztowaniem? Niekoniecznie. Warto również dodać, że wysokość wypłaconej kwoty nie zawsze jest sprawiedliwa.

Kwota zadośćuczynienia zawsze naliczana jest po starannym przeanalizowaniu faktów i okoliczności danej sprawy. Dla przykładu – Sąd Apelacyjny w Łodzi za niecałe 3 miesiące przyznał 90 tys.zł odszkodowania, podczas gdy Sąd Apelacyjny uznał, że kwota 15 tys. zł jest adekwatna za 4 miesiące aresztu. Sąd Okręgowy w Olsztynie za bezprawne zatrzymanie na okres 24 h przyznał osobie pokrzywdzonej 8 tyś zł zadośćuczynienia. Walka o zadośćuczynienie wymaga dobrej strategii. Właśnie dlatego warto skorzystać z pomocy doświadczonego i wykwalifikowanego adwokata.