• Prawo karne

    Jakie są skutki dobrowolnego poddania się karze?

    Dobrowolne poddanie się karze Osoba, która dobrowolnie podda się karze, może uzyskać skazanie bez rozprawy. Dzięki temu o wiele szybciej można zakończyć daną sprawę karną. Skutki dobrowolnego poddania się karze są oczywiście adekwatne do popełnionego przestępstwa, jednak w zdecydowanej większości przypadków wyrok jest o wiele łagodniejszy. Czy warto dobrowolnie poddać się karze? Wiele osób zastanawia się, jakie są skutki dobrowolnego poddania się karze. W pierwszej kolejności należy zrozumieć, jak działają mechanizmy sterujące pracą organów ścigania oraz sądów. Przede wszystkim liczą się tutaj statystki – im szybciej zostanie zakończona dana sprawa karna, tym lepiej. Zwłoka działa więc jedynie na niekorzyść osoby, która popełniła przestępstwo. Skutki dobrowolnego poddania się karze to m.in.…

  • Prawo karne

    Jakie prawa ma osoba zatrzymana?

    Prawa osoby zatrzymanej Zatrzymany jest osobą, która została podejrzana o popełnienie określonego przestępstwa i zastosowano wobec niej środek przymusu w formie pozbawienia wolności. Do momentu wydania prawomocnego wyroku, osoba zatrzymana uznawana jest za niewinną. To zadaniem oskarżyciela jest udowodnienie, że zatrzymany popełnił zarzucony mu czyn. Osobie zatrzymanej przysługują jednak różne określone prawa, z których korzystać może aż do momentu wydania prawomocnego wyroku. Podstawowe prawa osoby zatrzymanej Osoba zatrzymana w postępowaniu karnym ma przede wszystkim prawo poznania przyczyn zatrzymania przez służby porządkowe. Może złożyć oświadczenie w swojej prawie i zostać wysłuchana, bądź też odmówić zeznań i milczeć. Zatrzymany ma prawo zawiadomienia o fakcie zatrzymania – najbliższą osobę, a także pracodawcę, dowódcę,…