• niesłuszne zatrzymanie i aresztowanie
    Prawo karne

    Odszkodowanie za niesłuszne zatrzymanie

    Niesłuszne zatrzymanie i aresztowanie Mogłoby się wydawać, że pomyłki organów ścigania nie zdarzają się zbyt często. Nic bardziej mylnego. Z oczywistym względów osoba zatrzymana lub aresztowana może ubiegać się odszkodowanie za niesłuszny pobyt w więzieniu. Odszkodowanie za niesłuszne zatrzymanie należy się w sytuacji, gdy ponieśliśmy karę, której nie powinniśmy ponieść. Karą jest w tym przypadku nieuzasadnione zatrzymanie. Odszkodowanie za niesłuszne aresztowanie jest należne w przypadku, gdy osoba spędziła określony czas w areszcie, a po czasie został wydany wyrok o uniewinnieniu lub umorzeniu postępowania. Kiedy aresztowanie lub zatrzymanie uznane jest za niesłuszne? Odszkodowanie za niesłuszne zatrzymanie lub aresztowanie może zostać przyznane dopiero po zainicjowaniu stosownego postępowania sądowego. Nie zawsze zadośćuczynienie jest…