• Prawo karne

    Jakie prawa ma osoba zatrzymana?

    Prawa osoby zatrzymanej Zatrzymany jest osobą, która została podejrzana o popełnienie określonego przestępstwa i zastosowano wobec niej środek przymusu w formie pozbawienia wolności. Do momentu wydania prawomocnego wyroku, osoba zatrzymana uznawana jest za niewinną. To zadaniem oskarżyciela jest udowodnienie, że zatrzymany popełnił zarzucony mu czyn. Osobie zatrzymanej przysługują jednak różne określone prawa, z których korzystać może aż do momentu wydania prawomocnego wyroku. Podstawowe prawa osoby zatrzymanej Osoba zatrzymana w postępowaniu karnym ma przede wszystkim prawo poznania przyczyn zatrzymania przez służby porządkowe. Może złożyć oświadczenie w swojej prawie i zostać wysłuchana, bądź też odmówić zeznań i milczeć. Zatrzymany ma prawo zawiadomienia o fakcie zatrzymania – najbliższą osobę, a także pracodawcę, dowódcę,…