więzienie prawo karne
Prawo karne

Kancelaria prawa karnego z Olsztyna

Kancelaria prawna w Olsztynie oferuje szeroki zakres usług z zakresu prawa karnego. Klienci mogą skorzystać z profesjonalnej pomocy prawnej w wielu sytuacjach. Warto zapoznać się z najważniejszymi informacjami na ten temat. 

Jakimi sprawami z zakresu prawa karnego zajmuje się adwokat Olsztyn?

Adwokat z Olsztyna specjalizujący się w prawie karnym zajmuje się wieloma różnymi sprawami. Warto zapoznać się z informacjami dostępnymi na stronie: https://adwokatskwiot.pl/obszary-praktyki/prawo-karne/

Wśród głównych spraw z jakimi klienci zwracają się do adwokata można wymienić:

 • pomoc osobom, które zostały zatrzymane lub tymczasowo zatrzymane, 
 • reprezentowanie klienta przed sądem i obrona w różnego typu postępowaniach przygotowawczych, a także odwoławczych,
 • reprezentowanie podejrzanego, świadka i oskarżycieli posiłkowych w trakcie spraw karnych, 
 • pomoc jeśli trzeba złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Czym jest prawo karne?

Prawo karne to zbiór aktów prawnych, które mają na celu regulację wszelkich kwestii związanych z ponoszeniem odpowiedzialności za wszelkie popełnione czyni zabronione oraz takie, które są szkodliwe społecznie.

W Polsce prawo karne opiera się na następujących aktach:

 1. ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, 
 2. ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy, 
 3. ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks postępowania karnego. 

Ponadto istnieją także akty prawne, które odnoszą się do różnych przestępstw skarbowych. 

Z jakimi sprawami można się zgłosić do Kancelarii Prawnej w Olsztynie?

Kancelaria Prawna w Olsztynie zajmuje się wieloma rodzajami spraw, które są regulowane przez przepisy prawa karnego. Między innymi należ do nich takie przestępstwa jak:

 • te związane z obrotami gospodarczymi np. pranie pieniędzy, oszustwa związane z kredytami, nierzetelne prowadzenie dokumentacji, 
 • te przeciwko mieniu, jak np. kradzież, rozbój, paserstwo, 
 • te popełnione przeciwko wiarygodności dokumentów np. fałszerstwa, 
 • nękanie, 
 • groźby karalne, 
 • naruszanie nietykalności, 
 • pomówienia, 
 • stalking, 
 • przemoc domowa, 
 • cyberprzestępczość, 
 • posiadanie narkotyków i obrót nimi, 
 • przestępczość zorganizowana, 
 • błędy popełniane w związku z wykonywaniem zawodu lekarza. 

Dlaczego warto skorzystać z pomocy adwokata w przypadku spraw karnych?

Osoby uwikłane w różnego typu sprawy karne z pewnością powinny skorzystać z usług adwokata. Prawnik ma bardziej rozległą wiedzę na temat prawa, dzięki czemu może podjąć działanie, na które dana osoba nie wpadłaby działając samodzielnie. Doświadczony prawnik wie na co zwrócić uwagę i o czym pamiętać na każdym etapie postępowania. Posiada on niezbędną wiedzę związaną możliwymi konsekwencjami prawnymi. 

Pracownicy kancelarii towarzyszą klientowi podczas obrony, doradzają jaką drogę postępowania najlepiej wybrać, a także co zrobić, aby jak najbardziej zmniejszyć wymiar kary. 

Kancelaria prawna w Olsztynie to jedno z najlepszych miejsc tego typu w mieście. W kancelarii pracują wykwalifikowani prawnicy z dużym doświadczeniem, którzy z pewnością poradzą sobie z każdą sytuacją. Adwokaci indywidualnie podchodzą do każdego klienta i wnikliwie zapoznają się z jego sprawą już na samym początku. Dzięki temu można mieć pewność, że żaden istotny fakt nie zostanie przeoczony, a sprawa będzie doprowadzona do szczęśliwego zakończenia. Warto pamiętać, że zgodnie z polskim prawem istnieje coś takiego jak domniemanie niewinności – oznacza to, że każda osoba uchodzi za niewinną, aż do momentu udowodnienia jej winy.